Polski Związek Skata
IMP za 2020

Zasady rozgrywek w epidemii COVIN-19

/userfiles/strony/1320/Zasady PZSkat (1).doc

Regulamin turnieju w „Skata”
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się ze zasadami rozgrywek w skata w czasie trwania pandemii COVID-19 a następnie podpisać oświadczenie o przestrzeganiu wszystkich jego zasad.


                                 Zasady rozgrywek w skata obowiązujące w czasie trwania pandemii COVID-19

1. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla osób wchodzących i opuszczających
pomieszczenie rozgrywek.
2. Po zakończonej serii należy zdezynfekować ręce oraz stolik. Czynność
realizowana jest przez zawodnika/zawodników przy użyciu udostępnionego
środka do dezynfekcji. Stolik dezynfekuje „kierownik stołu”
3. Zawodnicy grający w serii przy jednym stoliku, zobowiązani są do
założenia maseczek ochronnych lub przyłbicy.
4. Konieczność zachowania dystansu społecznego – 1,5 - 2 m. pomiędzy
stolikami oraz podczas przerw (nie dotyczy zawodników grających przy
jednym stoliku.)
5. Przez cały okres rozgrywek, każdy uczestnik w dalszym ciągu zobowiązany
jest do przestrzegania trwających ogólnych zasad zachowań społecznych
mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się pandemii Covid19.
6. Zawodnicy, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa
podlegają upomnieniu przez kierownictwo turnieju a w ostateczności mogą
zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
Katowice , dnia 25.08.2020 r.
Zarząd PZSkat