Polski Związek Skata
Terminarz

Terminarz

Grudzień

Styczeń

Luty

Marzec

1 kol. Ligi centralne

2 kol. Ligi centralne

Kwiecień

3 kol. Ligi centralne

4 kol. Ligi centralne

Maj

Czerwiec

SKAT w Jastrzębiej Górze

Sierpień

IPP

PZSkat

Wrzesień

eliminacje IMP

PZSkat

Zjazd Sprawozdawczy

PZSkat

Październik

DPP

PZSkat

5 kol. Ligi centralne

PZSkat

6 kol. Ligi centralne

PZSkat

Listopad

IMP K,S,J

PZSkat

Grudzień

Centralna BARBÓRKA

PZSkat

IMP - kat. "Ogólna"

PZSkat