Polski Związek Skata
Liga 2024

IV Liga 2024

IV Liga 2024 zestawienie grup

Klucz  rozstawienia  liga IV na rok 2024
Nr kol. Grupa Kod Drużyna Kod Drużyna Kod Drużyna Kod Drużyna Kod Drużyna
numery startowe numery startowe numery startowe numery startowe numery startowe
                                           
  I A MDK Kalety B SOKÓŁ Imielin C SUBLE Tychy D KS Czułowianka E PZKS FENIKS Chorzów
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II F UNIA Bieruń G BUK Rudy H RKS Rybnik-Furkida III I WDK JARDEX Szczejkowice II J MOK GUIDO Zabrze
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
I III K KS NAPRZÓD Czyżowice L KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów Ł RELAKS Rzuchów M TSS MARCEL Radlin N Czarni Gorzyce
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV O DĄBKI Mościska P Leśna Bieruń R LKS KIBIC Studzionka S OSP Lędziny II T TS MAXI Chełm Śląski
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V U ZAWISZA Stara Kuźnia W LZS Ligota Dolna II X LKS Lyski II Y KOMAX Opole-Borki Z LZS Leśnica
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,
                                           
  I A MDK Kalety F UNIA Bieruń K KS NAPRZÓD Czyżowice O DĄBKI Mościska U ZAWISZA Stara Kuźnia
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II B SOKÓŁ Imielin G BUK Rudy L KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów P Leśna Bieruń W LZS Ligota Dolna II
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
II III C SUBLE Tychy H RKS Rybnik-Furkida III Ł RELAKS Rzuchów R LKS KIBIC Studzionka X LKS Lyski II
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV D KS Czułowianka I WDK JARDEX Szczejkowice II M TSS MARCEL Radlin S OSP Lędziny II Y KOMAX Opole-Borki
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V E PZKS FENIKS Chorzów J MOK GUIDO Zabrze N Czarni Gorzyce T TS MAXI Chełm Śląski Z LZS Leśnica
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,
                                           
  I G BUK Rudy K KS NAPRZÓD Czyżowice T TS MAXI Chełm Śląski C SUBLE Tychy Y KOMAX Opole-Borki
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II H RKS Rybnik-Furkida III L KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów O DĄBKI Mościska D KS Czułowianka Z LZS Leśnica
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
III III I WDK JARDEX Szczejkowice II Ł RELAKS Rzuchów P Leśna Bieruń E PZKS FENIKS Chorzów U ZAWISZA Stara Kuźnia
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV J MOK GUIDO Zabrze M TSS MARCEL Radlin R LKS KIBIC Studzionka A MDK Kalety W LZS Ligota Dolna II
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V F UNIA Bieruń N Czarni Gorzyce S OSP Lędziny II B SOKÓŁ Imielin X LKS Lyski II
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,
                                           
  I W LZS Ligota Dolna II S OSP Lędziny II K KS NAPRZÓD Czyżowice H RKS Rybnik-Furkida III E PZKS FENIKS Chorzów
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II X LKS Lyski II T TS MAXI Chełm Śląski L KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów I WDK JARDEX Szczejkowice II A MDK Kalety
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
IV III Y KOMAX Opole-Borki O DĄBKI Mościska Ł RELAKS Rzuchów J MOK GUIDO Zabrze B SOKÓŁ Imielin
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV Z LZS Leśnica P Leśna Bieruń M TSS MARCEL Radlin F UNIA Bieruń C SUBLE Tychy
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V U ZAWISZA Stara Kuźnia R LKS KIBIC Studzionka N Czarni Gorzyce G BUK Rudy D KS Czułowianka
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,
                                           
  I P Leśna Bieruń A MDK Kalety Y KOMAX Opole-Borki N Czarni Gorzyce H RKS Rybnik-Furkida III
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II R LKS KIBIC Studzionka B SOKÓŁ Imielin Z LZS Leśnica K KS NAPRZÓD Czyżowice I WDK JARDEX Szczejkowice II
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
V III S OSP Lędziny II C SUBLE Tychy U ZAWISZA Stara Kuźnia L KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów J MOK GUIDO Zabrze
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV T TS MAXI Chełm Śląski D KS Czułowianka W LZS Ligota Dolna II Ł RELAKS Rzuchów F UNIA Bieruń
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V O DĄBKI Mościska E PZKS FENIKS Chorzów X LKS Lyski II M TSS MARCEL Radlin G BUK Rudy
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,
                                           
  I Z LZS Leśnica G BUK Rudy Ł RELAKS Rzuchów S OSP Lędziny II A MDK Kalety
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II U ZAWISZA Stara Kuźnia H RKS Rybnik-Furkida III M TSS MARCEL Radlin T TS MAXI Chełm Śląski B SOKÓŁ Imielin
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
VI III W LZS Ligota Dolna II I WDK JARDEX Szczejkowice II N Czarni Gorzyce O DĄBKI Mościska C SUBLE Tychy
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV X LKS Lyski II J MOK GUIDO Zabrze K KS NAPRZÓD Czyżowice P Leśna Bieruń D KS Czułowianka
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V Y KOMAX Opole-Borki F UNIA Bieruń L KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów R LKS KIBIC Studzionka E PZKS FENIKS Chorzów
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,